Waarom duurzame energie?

Energiek haalt warmte uit de bodem. Dat is duurzaam en milieuvriendelijk. Elektriciteit en warmte opwekken uit fossiele brandstoffen zoals, steenkool, aardgas en olie, brengt blijvende schade toe aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Een daarvan is het broeikasgas CO2. Dat wil Energiek zoveel mogelijk beperken.

Bij doorgroeiende uitstoot kan dat leiden tot een verandering van ons klimaat. Vrijkomende schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden zorgen voor zure regen. Daarnaast zullen de fossiele brandstofvoorraden op lange termijn opraken. Daarom zoeken veel bedrijven naar alternatieven. Zo ook Energiek.