De warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Bewoners die aangesloten zijn op een collectief verwarmingssysteem hebben geen keuze voor een leverancier van warmte en warm water. De overheid vindt het belangrijk om deze bewoners te beschermen tegen te hoge tarieven. De Autoriteit Consument en Markt ziet toe op het naleven van de regels uit de Warmtewet.

Energiek is verplicht als leverancier zich aan te melden bij de Autoriteit Consument en Markt en op te geven welke collectieve systemen Energiek exploiteert. Energiek heeft aan deze verplichting voldaan. Hierdoor bent u verzekerd van een maximale prijs naar het principe “u betaalt niet meer dan anders”. Daar moeten wij ons aan houden.

De wetgever heeft de Autoriteit Consument en Markt aangewezen om jaarlijks de maximale prijs vast te stellen die leveranciers in rekening mogen brengen. De maximale prijs bestaat uit twee delen, een vast en een variabel deel.

  1. Het vaste deel bestaat uit een vastrechtkosten. Dit is voor de aansluiting op het systeem, de kosten voor een afleverset en een meettarief.
  2. Het variabele deel is het gebruik. Dat berekenen we in Gigajoules (GJ) en/of warm tapwater in m3.